LIBRARY.SE is a Swedish open digital library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!

Класичан процес формирања молекула
Класичан процес формирања молекула   Фотографија атома водоника снимљеног фотонизационим микроскопом показује да се електрони ротирају око једра атома који нису у орбиталима, већ у орбити одређеним законом класичне електродинамике. Гледајући потпуну орбиту на фотографији и тврдоглаво наставити да их зовемо орбитали, по нашем мишљењу, попут шизофреније. Валенцијске везе између атома одређују се њиховим магнетизмом. А. Ампереова хипотеза о природи магнетизма, заснована на чињеници да атоми свих супстанци које се окрећу око једра атома стварају микроструке, што доводи до магнетизма атома, није тачно. Магнетизам атома одређује се дебалансом пуњења, јер негативни и позитивни потенцијали делују нормално једно другом. Електрони који су у покрету око језгра подељени у две групе, подијељени подједнако (или са разликом једног електрона), стварају негативни потенцијал, који, прво, снаге привлачења растегнуте језгро у супротним правцима, а друго, друга страна његов потенцијал привлачи позитивне потенцијале језгра других атома.  И у језгру атома протони који се испружују између две групе електрона генеришу позитивне потенцијале, које, прво, супротстављају истезање језгра, а друго, потенцијално дјелујући нормално на равнину ротације електрона привлачи електроне других атома. На пример, у молекулу водоника, два атома су повезана два електрона која напуштају тијела њихових атома и налазе се између ових тијела у супстанци које формирају ти атоми. То јест, у равни ротације електрона, прстен силе се формира у облику стварних гравитација који се наслањају у супстанцу и поларизирају електронима, који привлаче ротирајуће атоме. У случају када, на пример, молекул кисеоника формира два пара електрона, структура молекула има два електронска прстена. И у овом случају, привлачење језгара атома електронских прстенова се додаје на одбијање прстена један од другог.  Ако је молекул азота формиран помоћу три пара електрона, тада структура молекула има три електронска прстена који изводе најјачу мо ... Read more
____________________

This publication was posted on Libmonster in another country. The article seemed interesting to our editor.

Full version: https://library.rs/m/articles/view/Класичан-процес-формирања-молекула
Sweden Online · 670 days ago 0 771
Link
Permanent link to this publication:

http://library.se/blogs/entry/Класичан-процес-формирања-молекула


© library.se
Professional Authors' Comments:
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Guest comments
Actions
Rate
0 votes

Publisher
Sweden Online
Stockholm, Sweden
21.12.2018 (670 days ago)
 


Who Like this
Likes · Dislikes
 
Empty
ONE WORLD -ONE LIBRARY
Libmonster is a free tool to store the author's heritage. Create your own collection of articles, books, files, multimedia, and share the link with your colleagues and friends. Keep your legacy in one place - on Libmonster. It is practical and convenient.

Libmonster retransmits all saved collections all over the world (open map): in the leading repositories in many countries, social networks and search engines. And remember: it's free. So it was, is and always will be.


Click here to create your own personal collection
Класичан процес формирања молекула
 

Support Forum · Editor-in-chief
Watch out for new publications:

About · News · Reviews · Contacts · For Advertisers · Donate to Libmonster

Swedish Digital Library ® All rights reserved.
2014-2020, LIBRARY.SE is a part of Libmonster, international library network (open map)


LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK